Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego.

Cel projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja zadań, które przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy.
Działania zaplanowane w projekcie - udział w targach i misjach zagranicznych - przyczynią się do rozpoznania rynków przez Wnioskodawcę, zwiększenia umiędzynarodowienia jego działalności oraz wzrostu przychodów z działalności eksportowej.
Celem spółki jest dalszy rozwój działalności eksportowej i budowa międzynarodowej marki, co przyczyni się także do zwiększenia rozpoznawalności Polski za granicą.
Przygotowana strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności potwierdza, że rynki ZEA i Iranu są rynkami, które dadzą duże możliwości rozwojowe. Zrealizowane zadania przyczynią się do pozyskania partnerów zagranicznych i zwiększenia przychodów z eksportu.
Działanie RPO WM 3.2.2 Internacjonalizacja MŚP, Modele biznesowe

Wartość projektu: 261 161,37 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 124 500,25 PLN

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 8.10.2018 uprzejmie informujemy, że wpłynęła jedna oferta od firmy XIBIX Exhibition Organizing LLC o  wartości 34000 PLN netto.

Adres oferenta: Office 405, Block B, Business Village, Port Sear, Dubai UAE, Data wpływu oferty: 16.10.2018

 

Powyższa oferta została wybrana do realizacji.


 

Zapytanie ofertowe z dnia 8/10/2018 r. nr 1


Dot. wyboru wykonawcy zabudowy stoiska wystawienniczego na targach Gulfood Manufacturing w Dubaju

zapytanie ofertowe nr 1

zapytanie ofertowe

formularz oferty

logotypy

mapa targów

przykładowe stoisko

 

 

 

 

Wyniki konkursu ofert do dla zapytania 1/2018

Wyniki postępowania ofertowego


Wyniki konkursu ofert do dla zapytania 2/2018

Wyniki postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe z dnia 24.07.2018 r. nr 2/2018

W związku realizacją przez JAR Aromaty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa projektu w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe - rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, projektu „Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego" o numerze nr RPMA.03.02.02-14-6350/16-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

Rezerwację, zakup zakwaterowania w hotelu w Dubaju w okresie od 4 do 9 listopada 2018 dla 3 osób dorosłych (5 noclegów).

 

 

 zapytanie ofertowe 2/2018 - noclegi Dubaj

zapytanie ofertowe

formularz oferty

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.07.2018 r. nr 1/2018

W związku realizacją przez JAR Aromaty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa projektu w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe - rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, projektu „Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego" o numerze nr RPMA.03.02.02-14-6350/16-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na trasie WAW-DXB-WAW dla 3 osób dorosłych.

 

 

zapytanie ofertowe 1/2018 - bilety lotnicze Dubaj

zapytanie ofertowe

formularz oferty   

 

 

 

 

Protokół wyboru oferenta z dnia 5/10/2017                  

dla zapytania ofertowego 01/S/2017

    Pobierz    

 

 

W związku z realizowaniem przez firmę Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego" w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe 01/S/2017 dot. projektu i zabudowy stoiska w Dubaju
1 2 3 4 5 6 7   8 9

 

 

Protokół wyboru oferenta z dnia 18/08/2017

dla zapytania ofertowego 2N/08/2017
pobierz

 

 

Protokół wyboru oferenta z dnia 17/08/2017

dla zapytania ofertowego B1/08/2017

 pobierz
 

Protokół wyboru oferenta z dnia 17/08/2017

dla zapytania ofertowego B2/08/2017
 pobierz
 

Protokół wyboru oferenta z dnia 17/08/2017

dla zapytania ofertowego 1N/08/2017
 pobierz
  

 

W związku z realizowaniem przez firmę Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego" w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Data ogłoszenia 
 Pobierz
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2N/08/2017 

Zakwaterowanie

 9/08/2017

 1 2 3

4 5 6 7

 

Zaproszenie ofertowe

        

W związku z realizowaniem przez firmę Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego" w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Data ogłoszenia
Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR B1/08/2017

Zakup biletów lotniczych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1N/08/2017 

Zakwaterowanie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR B2/08/2017

Zakup biletów lotniczych 

7/08/2017

1 2 3

4 5 6 7

 

 

1 2 3  

4 5 6 7

 

1 2 3

4 5 6 7

 

 

Projekt "Opracowanie technologii wytwarzania aromatów spożywczych w formie granulowanej"


 

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

Opracowanie technologii wytwarzania aromatów spożywczych w formie granulowanej"

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii wytwarzania aromatów spożywczych w formie granulowanej.

Planowane efekty: dzięki realizacji projektu i wdrożeniu technologii firma planuje wprowadzić na rynek nowy produkt skierowany głównie do branży spożywczej: aromat proszkowy w formie granulatu. 

Wartość projektu: 228 165,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 148 400,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-14-0011/15

Osoba do kontaktu: Damian Niwiński  

Projekty Unijne 

1. Projekt „Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa Jaskulski Estates poprzez modernizację parku maszynowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM), Działanie 1.5.Rozwój przedsiębiorczości.

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Jaskulski Estates zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W chwili obecnej firma jest jednym z liderów na rynku krajowym, jednak jej strategicznym celem jest dorównywanie i konkurowanie z zagranicznymi koncernami produkującymi aromaty. Dlatego też niezbędne jest udoskonalenie parku maszynowego oraz wdrożenie nowych udoskonalonych produktów, które jakościowo będą przewyższały ofertę zagranicznych producentów.

Beneficjent: JAR AROMATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Całkowita wartość projektu: 1 463 527,80 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 571 132,80 zł

Okres realizacji: 2014-11-03 do 2015-06-30

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

2. JAR Aromaty Sp. z o.o. Sp.k. ubiega się o dotację w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

 

Zaproszenia ofertowe


Zapytanie ofertowe Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Data ogłoszeniaPobierz
 

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2015 na wykonanie usługi badawczej dotyczącej:

Opracowania technologii wytwarzania aromatów spożywczych w formie granulowanej

 

17.12.2015 
  
  
 Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 1.12.2015                                                                       
24.12.2015
 

2008 JAR - Jaskulski Aromaty
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl